"Oni vele meni: Ako vidiš roba gde spava, ne budi ga jer, možda sanja o slobodi. Ja velim njima: Ako vidite roba gde spava, probudite ga i objasnite...

*

1.6.11. Kako su ljudi nesavršeni! U svemu!   Kako su ljudi nesavršeni! U svemu! Ne mogu da žive sami, postoje samo kao jedna polovina. Drugu ...

.

Gospodaru moj, zvijezde sijaju, a ljudi spavaju i kraljevi su zatvorili vrata svoja samo su vrata Tvoje Milosti uvijek otvorena i svaki zaljubljeni je sa ljublj...

.

Musa je sa svojim sljedbenicima bio na brodu  kada se spustila Objava " Uklonite griješnika (onog koji prenosi tuđe riječi, kako god to nama iz...